Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest fortsätter bygga sin benchmark-kurva i USD

Kommuninvest, ratat AAA/Aaa (våda med stabila utsikter), har gett BNPP, Citi, Deutsche Bank och Nordea Markets mandat för att leda en kommande 3-årig USD Reg-S/144a benchmark-transaktion. Emissionen sker under Kommuninvests EMTN-program och obligationen förfaller i januari 2018.

Med emissionen, den första USD benchmark-transaktionen från Kommuninvest under 2015, utökas Kommuninvests avkastningskurva, till att omfatta nio obligationer med förfall från april 2015 till november 2019. Transaktionen förväntas lanseras och prissättas inom kort givet marknadsförutsättningar.

För 2015 planerar Kommuninvest att låna upp motsvarande USD 12-14 mdr i långfristig upplåning. Motsvarande USD 10,4 mdr lånades upp under 2014.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är den störste långivaren till svenska kommuner och landsting. Kommuninvest ägs, via Kommuninvest ekonomisk förening, av 280 svenska kommuner och landsting med syfte att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är ur kapitaltäckningshänseende nollriskviktat, har en rating om AAA/Aaa från Standard & Poor’s/Moody’s med stabila utsikter och betraktas som s.k. Level 1 vid beräkning av likviditetstäckningsgrad inom EU och Schweiz.

För ytterligare information

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12, e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se