Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunobligationer sätter ny rekordnivå

Värdepapper utgivna av kommuner har snabbt blivit ett populärt tillgångsslag på den svenska räntemarknaden. Det kommunägda låneinstitutet Kommuninvest passerade nyligen mer än 100 miljarder kronor i  sitt svenska obligationsprogram, och ytterligare 105 miljarder är utestående i obligationer utgivna av kommunerna själva.

Trenden med en ökad andel kommunal upplåning på räntemarknaden är tydlig. På tre år har totalt utestående volym ökat med cirka 84 miljarder, visar siffror från Kommuninvest.

– Minskad bankutlåning och Kommuninvests ambition att bygga upp en stark närvaro på den svenska räntemarknaden är de främsta förklaringarna, säger Mattias Bokenblom, forskningsansvarig på Kommuninvest.

Kommuninvests svenska obligationsprogram lanserades 2010 med sikte på att bli låneinstitutets största upplåningsprogram. Men det har också bidragit till att göra kommunobligationer till en relevant ny tillgångsklass på den svenska räntemarknaden, i tillägg till statsobligationer och bostadsobligationer, menar Kommuninvests upplåningschef Anders Gånge.

– Vi har nått de mål vi satte upp vid lanseringen 2010: att nå över 100 miljarder till utgången av 2015, att ha hälften av vår långa upplåning i svenska kronor och en komplett obligationskurva på löptider mellan 1–5 år. Det känns mycket bra.

Målet är att den utestående volymen i programmet till slutet av år 2015 uppgår till mellan 110 och 140 miljarder kronor. Per 3 februari var totalt utestående volym 101,1 miljarder fördelat på följande obligationer:

  • K1508, förfall augusti 2015: 11,1 mdkr
  • K1610, förfall oktober 2016: 22,6 mdkr
  • K1708, förfall augusti 2017: 25,5 mdkr
  • K1806, förfall juni 2017: 7,7 mdkr
  • K1903, förfall mars 2019: 21,4 mdkr
  • K2012, förfall december 2020: 12,8 mdkr

För 2015 planerar Kommuninvest att låna upp 90–105 miljarder kronor i långfristig upplåning på de svenska och internationella upplåningsmarknaderna.

Om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 220 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

För ytterligare information

Anders Gånge

Chef Upplåning och Placering
Tel: 010-470 87 12
E-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe

Senior Portfolio Manager
Tel: 010-470 88 62
E-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand

Chef för Medierelationer
Tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
E-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se