Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Pressmeddelande: Grönt lån finansierar vindkraftsatsning

Eskilstuna kommun har som första kommun i Sverige erhållit miljömärkt finansiering i form av ett Grönt lån från Kommuninvest. Lånet om 165 mnkr kommer att finansiera fyra nya vindkraftverk utanför Sollefteå, och är en del av Eskilstuna kommuns plan att hälften av dess elförbrukning ska komma från vindproducerad el.

För Eskilstuna kommun var det självklart att finansiera vindkraftsinvesteringen med ett Grönt lån.

–          Att hela kedjan från investeringsprojekt till finansiering går i miljöns tecken rimmar väl med vår klimatplan, säger Jan Laidla, ekonomi- och finansstrateg på Eskilstuna kommun.

Kommunens mål är att 50 procent av den egna elförbrukningen år 2020 kommer från vindproducerad el. Vindkraftsinvesteringen beräknas dessutom bidra med hälften av den koldioxidreduktion som behövs för att kommunen ska kunna bli klimatneutral.

Möjligheten att låna grönt har erbjudits Kommuninvests kunder sedan 1 juni. Vindkraft, energismarta hus, avfallshantering och andra investeringsprojekt med positiv miljöpåverkan kan få den miljömärkta finansieringen.

–          I en stor del av svenska kommuners investeringar finns ett tydligt fokus på hållbarhet och miljönytta, säger Kommuninvests utlåningschef Björn Söderlundh. Många kommuner är intresserade av att kunna erhålla en miljömärkning på lån som finansierar dessa investeringar.

De Gröna lån som Kommuninvest förmedlar kommer så småningom att finansieras med en grön obligation, riktad till investerare som vill placera i projekt som främjar hållbarhet. Det är ytterligare ett argument för Eskilstuna kommun, som med sitt gröna lån vill bidra till att få igång en marknad med gröna obligationer.

–          Förhoppningsvis kan det leda till att icke-gröna investeringar i framtiden blir dyrare att finansiera och att den nödvändiga omställningen mot ett mer hållbart samhälle stimuleras, säger Jan Laidla.

Utgivningen av gröna obligationer växer i rekordfart. Enligt den internationella organisationen Climate Bonds Initiative förväntas utgivningen 2015 nå 100 miljarder dollar, nästan en tredubbling jämfört med de 37 miljarder som gavs ut 2014.

 

Mer information om Gröna lån

Kommuninvests Gröna lån kan sökas för projekt och åtgärder som:

  • Bidrar till lägre koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt
  • Minskar klimatförändringar genom exempelvis förnybar energi och energieffektivisering
  • Bidrar till klimatanpassning
  • Bidrar till en mer hållbar miljö på annat sätt än klimatet

Projekten måste falla inom någon av följande kategorier: Förnyelsebar energi, Energieffektivisering, ”Green buildings”, Kollektivtrafik, Avfallshantering, Vattenhantering, Åtgärder för att anpassa till klimatförändringar, Hållbar miljö

För mer information, se www.kommuninvest.se/gronalan

Om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut, gemensamt ägt av 280 kommuner och landsting. Kommuninvest är kommunsektorns största kreditgivare och hanterar 45 procent av den kommunala låneskulden.

 

För mer information:

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB, mobil: 0708-86 94 76, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Björn Söderlundh, Chef för Utlåning, Kommuninvest i Sverige AB, mobil: 072-512 62 17, bjorn.soderlundh@kommuninvest.se

Jan Laidla, Kommunstrateg Ekonomi och Finans, Eskilstuna kommun, mobil: 073-950 41 67, jan.laidla@eskilstuna.se