Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Växjö kommun är säker på att miljöarbete lönar sig – Dialog nr 4 2015 ute

Nya numret av Dialog lyfter fram Växjö kommun och deras ambitiösa miljöarbete. När resten av världen på 1990-talet började få upp ögonen för växande ozonhål och global uppvärmning så var Växjö redan en bra bit på väg. Och de har fortsatt att följa den inslagna vägen.

Idag kör stadsbussarna i Växjö inte längre på diesel utan på biogas, rötad från kommunens och invånarnas eget matavfall. Kommunens tjänstebilar går på el, och 38 procent av maten som tillagas i kommunens kök är ekologisk. De fossila koldioxidutsläppen har minskat med 48 procent per invånare mellan 1993 och 2014, och i våras invigdes det nya kraftvärmeverket Sandvik III som beräknas minska utsläppen ytterligare.

– Ekologi och ekonomi är bara två sidor av samma mynt, och de som inte tar hänsyn till miljön borde fundera på vad som verkligen är viktigt i livet, säger Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, som inte skräder orden när han förklarar varför miljöfrågan måste genomsyra kommunens verksamhet.

Läs mer om Växjö i nya numret av Dialog.


Dialog nr 4 2015 innehåller även:

  • IT-samarbete – möjligheten för små att bli stora
  • Efter mutskandalen – nu finns tydliga regelverk i Göteborgs stad
  • Kapitalförstärkning – 2,6 miljarder i nytt insatskapital