Besked om återbäring och insatskapital går ut 28/1

Den 28 januari skickas åtagandebesked och besked om insatskapital ut. De kommer även att finnas i KI Finans detta datum.