Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest lånar upp 8,5 miljarder i lyckad benchmark-emission

Kommuninvest i Sverige AB, med AAA/Aaa rating, har genomfört sin första USD benchmark-transaktion för året. På tisdagen gav det kommunägda låneinstitutet ut 1 miljard dollar (8,5 mdkr) med 3 års löptid. Orderboken översteg 1,3 miljarder dollar och närmare 40 internationella placerare deltog, främst centralbanker och offentliga institutioner.

För ytterligare information, se bifogade press points (på engelska).

 

Kontaktinformation

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placeringar, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se