Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest ger ut ny obligation i SEK-programmet

Kommuninvests senaste obligationsemission mötte god efterfrågan, när det kommunägda låneinstitutet på tisdagen emitterade en ny obligation med förfall 2020 i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen erhöll direkt benchmarkstatus och den emitterade volymen uppgick till cirka 5 miljarder kronor, i linje med målet för emissionen.

Med K2002, som förfaller den 16 februari 2020, har Kommuninvest sju utestående obligationer i sitt svenska obligationsprogram, med förfall årligen mellan 2016 och 2021.

Kommuninvests upplåningsstrategi innebär att 50 procent av den totala upplåningen ska ske i svenska kronor, med det svenska obligationsprogrammet som främsta upplåningskälla.

Under 2016 planerar Kommuninvest att låna upp 125-140 miljarder kronor i långfristig upplåning, dvs. löptid över 1 år. Hittills har 29,1 miljarder kronor lånats upp.

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är svenska kommuners och landstings eget låneinstitut. Kommuninvest ägs av 280 svenska kommuner och landsting för att stödja deras finansförvaltning genom stabil och kostnadseffektiv finansiering, kompetensutveckling och samverkan. Kommuninvest är med cirka 250 miljarder kronor i utlåning den störste långivaren till svenska kommuner och landsting.

Mer information om svenskt obligationsprogram

 

 

 

För ytterligare information

Anders Gånge, Chef Upplåning och Placering, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

 
Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

 
Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se