Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Förre Riksbankschefen till Kommuninvests styrelse

Den tidigare Riksbankschefen Lars Heikensten föreslås som ny ledamot i styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB. Lars Heikensten är idag VD för Nobelstiftelsen, och har bland annat varit chefsekonom på Handelsbanken samt ledamot av EU:s revisionsrätt.

Valberedningen för Kommuninvest i Sverige AB offentliggör idag sitt förslag till ledamöter i styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB, att beslutas om vid årsstämman den 21 april 2016.

För omval som ledamot i styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB, för perioden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017, föreslår valberedningen Ellen Bramness Arvidsson (ordförande), Kurt Eliasson, Anna von Knorring, Erik Langby, Anna Sandborgh och Johan Törngren.

För nyval till styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB, för perioden från årsstämman 2016 intill slutet av årsstämman 2017, föreslår valberedningen Lars Heikensten.

Lars Heikensten är tidigare riksbankschef och nuvarande VD för Nobelstiftelsen. Han har lång erfarenhet från svensk finansmarknad, bland annat som chef för den ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet och som chefsekonom på Handelsbanken. Lars har även haft många internationella uppdrag, till exempel ledamot av EU:s monetära kommitté, Europeiska centralbankens (ECB) allmänna råd och Bank of International Settlements (BIS) styrelse. Mellan 2006 och 2011 var Lars ledamot av den europeiska ”riksrevisionen”, EU:s revisionsrätt.

Det som lockat Lars Heikensten är kommunsektorns långsiktiga förutsättningar.

– Sveriges kommuner står inför stora utmaningar framöver, inte minst krävs omfattande investeringar i bostäder och infrastruktur, säger Lars Heikensten. Samtidigt skärps kraven på den finansiella sektorn, i finanskrisens kölvatten. Mot den bakgrunden ska det bli både spännande och intressant att arbeta i Kommuninvests styrelse.

Kommentar från Göran Färm, ordförande för styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening och ordförande i valberedningen för föreningens företag:

– Det glädjer mig mycket att få hälsa Lars välkommen till Kommuninvest som ny styrelseledamot. Det är nog få personer i landet som kan förena så gedigna teoretiska och praktiska kunskaper inom det finansiella området.

Kommentar från Ellen Bramness Arvidsson, ordförande för styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB:

– Lars Heikensten är ett utmärkt förslag, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom i styrelsen. Hans djupa kunskaper kommer att bli till stor nytta för oss.

 

Bildmaterial

Bild på Lars Heikensten för nedladdning.

Bild på Göran Färm och Ellen Bramness Arvidsson för nedladdning finns här.

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 272 kommuner och 9 landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 350 miljarder är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

För ytterligare information

Göran Färm, ordförande Kommuninvest ekonomisk förening
tel: 070-665 09 02, e-mail: gfarm@telia.com

 

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, Kommuninvest i Sverige AB, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76,
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se