Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESENTATION: “Supporting local government climate action through Green Loans & Green Bonds”

Efter den framgångsrika miljökonferensen i Paris i slutet av 2015, har 2016 blivit året då grön finansiering är på allas läppar. Tisdag 17 maj arrangerades seminariet ”Financing Green Growth” i Malmö, med Kommuninvests hållbarhetschef Björn Bergstrand som en av talarna. Björn beskrev det ramverk för gröna obligationer och gröna lån som utvecklats av Kommuninvest i samarbete med miljö- och klimatexperter från den kommunala sektorn. Ramverket för gröna obligationer gör att gröna kommunala investeringsprojekt, såväl som stora,  kan erhålla finansiering från placerare med särskilda mandat för att stödja klimatomställningen.

 Presentation: Financing Green Growth