Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

En entrepenör i det allmännas tjänst – Dialog nr 2 2016 ute

På Kommuninvests stämma i april 2016 valdes Lars Heikensten in som ledamot i bolagsstyrelsen. Hans bakgrund i verksamheter som Riksgälden, Riksbanken, Finansdepartementet, Handelsbanken och Europeiska centralbanken bör göra honom till en värdefull tillgång i Kommuninvests styrelse. I dialog nummer 2 2016 berättar Lars Heikensten mer om sina värdingar, sin historia och framtiden.

Lars Heikensten har haft många olika uppdrag, men samtliga har burit på samma kännetecken och inslag.

– På alla de ställen jag har varit har jag arbetat mycket med förändringar och utveckling. Så jag känner mig lite som en entreprenör i det allmännas tjänst, berättar Lars Heikensten.

Läs mer om Lars Heikensten i Dialog nummer 2 2016.

Även i Dialog nr 2 2016: 

  • Stämman – Spännande samtal om framtidens utmaningar
  • Minusräntan – Svenska kommuner lånar kort
  • Umeå – Universitet + kommunen = sant