Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

PRESSMEDDELANDE: Kommuninvest lanserar K2206, en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i sitt svenska obligationsprogram. Obligationen, benämnd K2206, får förfall den 1 juni 2022, i likhet med den utestående statsobligationen SGB 1054. Avsikten är att erhålla benchmarkstatus med minst 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar idag cirka 50 procent av kommunsektorns totala låneskuld, med en betydande andel av upplåningen i det svenska obligationsprogrammet. Totalt utestående volym i slutet av oktober 2016 var 151 miljarder kronor i sex obligationer.

– Vårt obligationsprogram i svenska kronor är nu väl utbyggt, och fokus ligger på att vårda och utveckla programmet i linje med kommunsektorns upplåningsbehov. Vi gläder oss åt att intresset för programmet har ökat under hösten, och särskilt bland utländska investerare, säger Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager på Kommuninvest.

Kommuninvests upplåningsstrategi innebär att 50 procent av den totala upplåningen ska ske i svenska kronor, med det svenska obligationsprogrammet som främsta upplåningskälla. Under 2016 planerar Kommuninvest att låna upp totalt 110 miljarder kronor i långfristig upplåning, dvs. löptid över 1 år.

Mer information om svenskt obligationsprogram

För ytterligare information
Anders Gånge, Chef Upplåning och Placering, tel: 010-470 87 12
e-mail: anders.gange@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe, Senior Portfolio Manager, tel: 010-470 88 62
e-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Senior IR Manager/Chef för Medierelationer
tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se