Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar upp 4,9 miljarder på internationella marknaden

Kommuninvest, kommunernas egna låneinstitut, har lånat upp motsvarande 4,9 miljarder kronor i en internationell obligationsupplåning om 600 miljoner dollar. Obligationen, som förfaller 1 juni 2020, utbetalar en halvårsvis kupong om 2,50 procent och emitterades till en nivå av mid-swap +0 räntepunkter, motsvarande cirka 31 räntepunkter över utestående amerikanska statsobligationer med förfall i februari 2020. Den låga spreaden återspeglade goda upplåningsförhållanden och stark efterfrågan för Kommuninvest som emittent.

Orderboken översteg 900 miljoner dollar och inbegrep 26 internationella placerare, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 85 – 100 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

 

Om Kommuninvest

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 288 kommuner och landsting/regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 360 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

 

Kontaktinformation

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-post: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se