Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Placerare välkomnar Kommuninvests senaste miljardemission i USD

Kommuninvest genomförde i veckan sin andra internationella s.k. benchmarkobligation för året. Kommuninvest emitterade 1 miljard USD i en 3-årig obligation med förfall 1 mars 2021. Obligationen betalar en halvårsvis kupong om 2,875% och emitterades till en nivå om ca 21 räntepunkter över 3-åriga amerikanska statsobligationer, motsvarande mid-swaps +6 räntepunkter.

Orderboken stängdes inom 1,5 timmar efter öppnandet, med slutliga order på över 2 miljarder dollar och deltagande från över 50 internationella placerare, främst centralbanker och offentliga institutioner samt banker, som använder Kommuninvests obligationer i sin likviditetsförvaltning.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:
– Vi är mycket nöjda med resultatet av denna transaktion, och i synnerhet med den slutliga orderboken med över 50 placerare inklusive ett stort antal centralbanker och banker. Vi uppskattar det starka stödet för Kommuninvest-obligationer från etablerade SSA-investerare från hela världen.

Kommuninvest fortsätter växa till följd av en större marknadsandel och de ökade investeringar i välfärd som sker i kommuner och landsting. Idag finansieras hälften av kommunsektorns totala låneskuld på dryga 600 miljarder kronor via Kommuninvest. Kommuninvest räknar totalt med att låna upp 85 – 100 miljarder kronor i långfristig upplåning under året.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

 

Kontaktinformation

Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se