Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

S&P bekräftar Kommuninvests kreditbetyg om AAA med stabila utsikter

Den 22 maj 2018 offentliggjorde S&P Global Ratings (S&P) en förändrad metodologi för att betygsätta icke-amerikanska offentliga finansieringsinstitut, dvs. specialiserade icke-vinstdrivande institutioner som etablerats för att säkerställa och tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering till offentliga aktörer i sina respektive hemländer eller -regioner. Som en följd av den förändrade metodologin placerade S&P kreditbetygen för tio offentliga finansieringsinstitut, inklusive Kommuninvest, under s.k. kriterieobservation.

S&P har nu meddelat att man slutfört sin granskning av Kommuninvest och att det långfristiga kreditbetyget för Kommuninvest kvarstår på AAA med stabila utsikter. Det kortfristiga kreditbetyget är A-1+. Med detta besked har Kommuninvest också borttagits från s.k. kriterieobservation.

De stabila utsikterna speglar S&P:s förväntan om att Kommuninvests garantistruktur kommer att förbli oförändrad och att Kommuninvest fortsätter att gynnas av ett orubbligt stöd från sina medlemmar. S&P förväntar sig att Kommuninvests ledning ska upprätthålla sin låga risktolerans och ska fortsätta att begränsa risker kopplade till marknadsfinansieringen av verksamheten. S&P förväntar sig också att Kommuninvest framgångsrikt kommer att navigera förekomsten av regulatorisk risk samt att Kommuninvest fortsätter att förebygga situationer så att dess låga riskprofil, utlåningstjänster och ytterst genomförandet av dess offentliga uppdrag inte påverkas.

Ladda hem ratingrapporten här.

 

För ytterligare information

Maria Viimne, vice VD och affärschef, tel: 070-333 69 02, e-mail: maria.viimne@kommuninvest.se

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail:

bjorn.bergstrand@kommuninvest.se