Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar återigen upp till lägre kostnad med grön obligation

Kommuninvest har gett ut sin femte gröna obligation och den tredje i svenska kronor. På tisdagen emitterades en grön obligation om 3 miljarder kronor. I likhet med Kommuninvests föregående gröna obligation, också den i svenska kronor, kunde obligationen tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok prissättas lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer. Denna gång uppgick den beräknade prisskillnaden till 2,5 räntepunkter.

Den gröna obligationen köptes av totalt 29 inhemska och internationella investerare, inklusive AP7, APG för sina pensionssparares räkning, Captor, Cliens, den tjeckiska centralbanken, Danske Asset Management, Danske Bank A/S, Handelsbanken Asset Management, LF Bank, LF Västernorrland, MP Pension, Nordea Asset Management, SBAB Bank och Swedbank Robur. Löptiden på obligationen är knappt fem år, med förfall i juni 2023.

Sedan Kommuninvest lanserade sitt gröna upplånings- och utlåningsprogram i juni 2015 har 20,4 miljarder kronor emitterats i gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till största svenska emittent. Av de fem gröna obligationer som hittills emitterats har tre varit i svenska kronor och två i US dollar. Den slutliga orderboken i tisdagens transaktion uppgick till 5,3 miljarder kronor och investerare från elva länder deltog. Baserat på prissättningen i Kommuninvests utestående svenska obligationsprogram beräknas den gröna obligationen ha emitterats 2,5 räntepunkter under kurvan.

Per-Erik Grahn från Nordea Asset Management kommenterade transaktionen:

– Vi har vant oss vid att leta efter hållbarhetsrelaterade möjligheter på kapitalmarknaderna. Den här gröna obligationen från Kommuninvest, som visserligen kommer med tajt prissättning, är en sådan möjlighet. Vi ser fram emot att följa upp likvidmedlens användning med hjälp av effektrapporteringen.

Kommuninvests gröna obligationer finansierar investeringsprojekt i ett 100-tal svenska kommuner och landsting/regioner, bland annat det nya operationscentrumet på centralsjukhuset i Karlstad, Ängens avloppsreningsverk i Lidköping, bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde samt Wisbygymnasiets nya lokaler på Gotland.

Gröna obligationer finansierar även ett av Sveriges mest innovativa ombyggnadsprojekt, där det kommunala bostadsbolaget Vårgårda Bostäder renoverar och uppgraderar ett miljonprogramsområde till att bli helt självförsörjande på energi.

Kommuninvest matchar den gröna obligationsutgivningen mot s.k. Gröna lån för investeringsprojekt som tar sikte på minskad miljöpåverkan. Totalt hade Kommuninvest i början av oktober beviljat 35,2 miljarder kronor i s.k. Gröna lån till 209 projekt i 98 kommuner och landsting/regioner. Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor.

Kommentar från Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest:

– Gröna obligationer är på stark frammarsch och vi är glada över det stora intresset i transaktionen, där placerare från elva länder deltog. Att vi kan erhålla lägre upplåningskostnader visar att hållbarhet har ett tydligt värde, och gör det enklare för Kommuninvest att understödja kommunsektorns gröna omställning.

 

FN-pris för grön finansieringsmodell

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering.

Kommuninvests betydelse för att aggregera gröna upplåningsbehov och ge kommunala låntagare kostnadseffektiv tillgång till nationella och internationella kapitalmarknader har uppmärksammats av FN, Förenta Nationerna, som 2017 tilldelade Kommuninvest sitt United Nations ”Momentum for Change” Climate Solutions Award i samband med klimatkonferensen COP23 i Bonn, Tyskland.

Se vår film om Gröna lån och gröna obligationer nedan.

 

Främjar kompetensutveckling och samverkan

Kommuninvests ramverk för Gröna obligationer har utvecklats i nära samarbete med miljöexperter från Borås, Göteborg, och Örebro kommuner, Uppsala Läns Landsting samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Dessa experter ingår också i den miljökommitté som utvärderar och godkänner de projekt som kan ingå för finansiering med Gröna obligationer.

– Vår erfarenhet är att arbetet med gröna obligationer och gröna lån främjar samarbete och ökad ömsesidig förståelse mellan finans- och miljöavdelningar, säger Hanna Ryman, hållbarhetsstrateg på Örebro kommun och en av kommittémedlemmarna. Dessutom ökar möjligheten att sprida kunskap om kommunsektorns miljöarbete och därigenom inspirera andra samhällsaktörer att fördjupa sitt engagemang.

 

Mer information

Press points (på engelska)

Gröna obligationer

 

 

 

Kontaktinformation

Tobias Landström, biträdande Chef för Skuldförvaltning,
tel: 010-470 88 83, tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef/Senior Investor Relations Manager,
tel: +46 (0) 70-886 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se