Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Gröna obligationer

Gröna obligationer finansierar klimatvänliga investeringsprojekt från svenska kommuner och regioner.

Investera i svenska klimatlösningar via explicit garanterad AAA-obligation 

Vi är den största svenska emittenten av gröna obligationer. Våra gröna obligationer ger ränteplacerare möjligheten att stödja utlåning till investeringsprojekt med mål att mildra klimatförändringarna eller som bidrar till en anpassning till dem. 

Alla projekt som finansieras av våra gröna obligationer finns i Sverige, vars ambition är att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I stor utsträckning leds Sveriges insatser av kommuner och regioner, vilka står för merparten av investeringarna i den offentliga sektorn. Mer än 90 procent av Sveriges kommuner har satt upp egna miljömål eller anammat nationella eller regionala mål.

Våra gröna obligationer är en möjlighet att investera i svenska klimatlösningar via en räntebärande obligation med AAA-rating, som är explicit garanterad av medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. AAA-ratingen för gröna obligationer är densamma som för övriga våra obligationer, med standarddokumentation och ett oberoende utlåtande från klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero.

Vi publicerar årligen en rapport, en Green Bonds Impact Report, som åskådliggör effekten av de gröna investeringsprojekt som vi finansierar.

Statistik per 2020-06-30

BondIDISINValutaFörfallUtestående volym (SEK)
G2112XS1814404577SEK2021-12-153 000 000 000
G2306XS1897258098SEK2023-06-0111 000 000 000
G2403XS1968465572SEK2024-03-278 500 000 000
Totalt utestående volym22 500 000 000
BondIDISINValutaFörfallUtestående volym (USD)
G2106XS1618289802USD2021-06-01500 000 000
G2304XS2081157401USD2023-04-241 000 000 000
Totalt utestående volym1 500 000 000

Kommuninvests ramverk ansluter sig till följande principer och riktlinjer:

  • The Green Bond Principles (juni 2018)
  • Green Bonds Harmonized Framework for Impact Reporting (december 2015)
  • Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting (januari 2019)

Kommuninvest är medlem i Green Bond Principles sedan maj 2016 och tar en aktiv roll i utvecklingen av gemensamma standarder och ramverk avseende utgivning och rapportering kring gröna obligationer.