Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar 1,25 miljard dollar på tre år

Kommuninvest har lånat upp motsvarande 11 miljarder kronor i en internationell s.k. benchmarkobligation. Orderboken uppgick till över 1,6 miljarder dollar och fler än 40 internationella placerare deltog, främst centralbanker, offentliga institutioner och banker.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

– Trots en utmanande marknadssituation kunde vi genomföra en övertecknad emission, där slutlig emissionsstorlek utökades på grund av den goda efterfrågan från våra kärninvesterare. Vi kan inte vara annat än nöjda med att avrunda årets upplåningsaktiviteter på detta sätt.

Efter transaktionen har Kommuninvest genomfört 131 miljarder kronor av 2018 års planerade långfristiga upplåning om 130 miljarder kronor.

För mer information om transaktionen, se Press Points (på engelska).

Kontaktinformation
Tobias Landström, Biträdande chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51,
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se
Marcus Waineby, Senior Förvaltare, Upplåning, tel: 070-696 77 69,
e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se
Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76,
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se