Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Samtliga fakturor till kunder skickas ut elektroniskt från april

Med anledning av Riksdagens beslut att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) kommer Kommuninvest från och med den 1 april att skicka samtliga fakturor till kunder i elektroniskt format. Denna information avser inte det som idag publiceras i KI Finans. Notifieringar innehållande information om att flödet för e-faktura är upprättat samt uppgifter om fakturamottagare har mailats ut. Detta är bara ett informationsmail som, om alla uppgifter stämmer, inte behöver ageras på.

Om någon uppgift inte stämmer eller om det finns andra frågor kring e-fakturering kontakta redovisningsgruppen.