Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest medverkar i SNS forskningsprojekt Samhällsbyggnad

Förändringar i demografi och urbanisering tillsammans med en snabb teknisk utveckling ställer krav på god samhällsplanering. Sverige behöver en fungerande bostadsmarknad och investeringar i infrastruktur och samhällsservice. Detta kräver i sin tur tillgång till finansiering.  Finansieringsmöjligheterna kan se olika ut beroende på vilken nivå inom offentlig sektor som ska genomföra projektet. För att bidra med ny kunskap och underlag till lösningar inom dessa områden har SNS startat forskningsprojektet Samhällsbyggnad. Projektet startade hösten 2018 pågår i tre år. Kommuninvest har valt att delta i projektet för att bidra med vår kompetens kring finansiering av välfärd och samverkan mellan kommuner.

Läs mer om projektet

Läs SNS pressmeddelande