Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Miljökommittén beviljar 725 miljoner kronor i Gröna lån

Kommuninvests Miljökommitté, som består av miljöstrateger från kommuner samt SKL, beviljade på aprilmötet 725 miljoner kronor i Gröna lån till sju projekt. Dessutom beviljades 148 miljoner kronor i Gröna lån till två projekt vars ansökningar hade kompletterats sedan förra mötet. Totalt har nu 49 miljarder beviljats som Gröna lån till 252 projekt i 119 kommuner och regioner.

Dessa projekt godkändes:

Låntagare Projekt
Torsby Bostäder  Kvarteret Hammaren och Städet
Kalmar Vatten   VA-förnyelser
Härjedalens kommun   VA 2015
Kramfors kommun   Ombyggnation av Östby VV
Melleruds kommun   Särskilt boende Ängenäs
Falköpings kommun  Tåstorps demenscentrum
Lessebo kommun  Klimatsmart förskola

 

 

Läs mer om Gröna lån