Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi planerar vår sjunde gröna obligation

Kommuninvest avser att emittera en ny grön obligation, den sjunde hittills och den femte i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Danske Bank, SEB och Swedbank. Givet marknadsförutsättningar kan en transaktion förväntas i närtid.

Under vårt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar vi svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, bland annat förnybar energi, gröna byggnader, kollektivtrafik och vattenhantering.

I slutet av april 2019 uppgick vår portfölj av Gröna lån till totalt 251 projekt i 119 kommuner och regioner. Totalt hade 48,8 miljarder kronor beviljats, varav 32,2 miljarder kronor hade utbetalts.

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar vi gröna obligationer. Hittills har vi emitterat totalt 23,9 miljarder kronor i sex transaktioner, vilket gör oss till Sveriges största emittent av gröna obligationer. För närvarande är fem gröna obligationer utestående.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe
Senior förvaltare
Tel: 010-470 88 62
E-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
Tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
E-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se