Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Vi publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Vi har uppdaterat vår prognos för långfristig upplåning (över ett år). Prognosen är oförändrat 120–140 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om ett utfall i den högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Fram till sista september hade vi lånat upp motsvarande 105 miljarder kronor.

Den långfristiga upplåningen kommer fortsatt att ha tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering. Vi har vidare beslutat att även inkludera benchmarkobligationer i EUR som en strategisk upplåningsmarknad. Tidpunkten för detta kommer att bero på marknadsförhållanden.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld via oss. Vi fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel, fler medlemmar och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

Kontaktinformation

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
tel: 070-886 94 76
e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se