Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Felaktiga åtagandebesked i KI Finans

De åtagandebesked som publicerades den 24 januari i KI Finans är felaktiga. En ny korrekt version har publicerats. Vi beklagar det inträffade och för de eventuella besvär det har medfört.