Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest initierar en serie investerarsamtal om grön EUR-upplåning

Efter sitt beslut i oktober om att ​addera EUR som strategisk valuta har Kommuninvest nu uppdragit åt Barclays, BNP Paribas, Danske Bank, J.P. Morgan och Swedbank att med start den 25 februari genomföra en serie investerarsamtal. Syftet är att diskutera Kommuninvests nya strategiska program för upplåning i EUR. Ytterligare information om tidpunkt, format och löptid för en eventuell första EUR-obligation kommer att meddelas av Joint Lead Managers när det blir aktuellt.

– Efter att Kommuninvests utlåning under 2019 ökat med 53 miljarder kr har vi nu en marknadsandel på ca 56 procent. Givet fortsatt tillväxt och behovet av flexibilitet är det vår ambition att etablera ytterligare en strategisk upplåningsmarknad. EUR-marknadens storlek och likviditet gör den till ett naturligt val, men vi kommer alltid att jämföra kostnader i vår basvaluta, SEK. Genom att lägga ett EUR-program till våra existerande program i USD och SEK tror vi att vi kan skapa den balans som behövs för att tillvarata både investerarnas och våra ägares intressen, säger Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Som en del i sin hållbarhetsstrategi önskar Kommuninvest att uppdraget genomförs genom online-möten snarare än fysiska möten.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: 
christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Biträdande chef Skuldförvaltning
tel: 070 586 78 51
e-mail tobias.landstrom@kommuninvest.se