Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ändrade former för föreningsstämman

Utvecklingen kring coronaviruset har skapat helt nya förutsättningar för resor, samvaro och sammankomster.

Därför ändrar vi nu på formerna för den föreningsstämma som Kommuninvest ska hålla den 16 april:

Arrangemanget skalas ner

  • Endast det formella stämmoförfarandet genomförs. Alla de programpunkter som var inplanerade kl. 09.30-16.00 stryks.

Ny tidpunkt

  • Det formella förfarandet tidigareläggs så att ordinarie föreningsstämma hålls den 16 april kl. 14.00.

Digitalt mötesformat

  • Stämman kommer att hållas över internet i ett digitalt mötesformat. Fysisk närvaro är varken nödvändig eller önskvärd. Om någon ändå önskar närvara fysiskt är det möjligt.

Vi jobbar aktivt med upplägg och praktikaliteter för det digitala mötesformatet.

Vi beklagar att föreningsstämman detta år behöver hållas i ett så här avskalat format. Vi tror att detta är den rimliga vägen att gå i den gemensamma kampen mot coronaviruset. Ta hand om er!

Kommuninvest Föreningsstämma