Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kallelse och handlingar till föreningsstämma 2020

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 14.00. Stämman kommer att hållas över internet i ett digitalt mötesformat.

 Föreningsstämmohandlingar 2020

Mer information