Rättsligt meddelande: Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kallelse och handlingar till föreningsstämma 2020

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 16 april 2020 klockan 14.00. Stämman kommer att hållas över internet i ett digitalt mötesformat.

 Föreningsstämmohandlingar 2020

Mer information