Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Vi är byggda för tuffa tider”

Efter ett par veckor av svår turbulens präglas finansmarknaden alltjämt av stor osäkerhet. Vad kan vi se framför oss i nästa fas? Och hur bär man sig åt för att göra affärer även när det kränger som mest? Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, sitter mitt i marknadsdynamiken.

Om man ser marknaden som en patient och försöker ställa en diagnos – vilken beskrivning skulle du då välja?

Till att börja med är det viktigt att konstatera att marknaden reagerar på kraftigt försämrade utsikter i den reala ekonomin. Det är inte ologiskt. Till skillnad från flera tidigare finanskriser är det inte marknaden själv som är roten till det onda utan den försöker bara ”diskontera”, det vill säga ta höjd för effekterna av Corona. Om Coronakrisen inte blir så allvarlig eller långdragen som det nu antas, borde det innebära att marknaden har rimliga förutsättningar att återhämta sig. Med undantag från ett eller annat ärr från det som skett borde det gå att återvända till mer normala förhållanden.

Tittar man specifikt på kreditmarknaden finns tecken på att det är marknadens grundläggande funktion som satts ur spel. Såväl emittenter som investerare finns på plats och har i grunden både kapacitet och intresse. Men när börserna började falla stannade det mesta upp. Aktiviteten är för tillfället väldigt låg. Många väljer att ”vänta och se” i ett svårbedömt läge. Det är inte omöjligt att hitta finansiering – inte alls – men det hackar avsevärt mer än vanligt för den som vill göra affär.

Hur länge är det rimligt att tro att detta chocktillstånd håller i sig?

Att göra förutsägelser är svårt. I slutändan beror det på hur utdragen Coronakrisen blir. Men jag tror att vi ska förbereda oss för att chocken sitter i ett tag till. Det gäller att behålla perspektiven i de analyser man gör. Även om det kan upplevas som en evighet var det faktiskt inte så länge sedan som den värsta turbulensen drog igång på de finansiella marknaderna. Det kan tyckas lite märkligt att säga – men vi behöver ha tålamod.

I en situation där mycket är nattsvart kan det vara svårt att se några ljusglimtar. Gör du det?

En positiv faktor, inte minst i jämförelse med finanskrisen 2008-2009, är att den offentliga sidan har uppfattat situationen direkt och snabbt vidtagit långtgående åtgärder. Riksbanken har tagit i rejält – och har indikerat att man har ännu mer att sätta in om det krävs för att säkra stabiliteten. Finansinspektionen är ”på tårna”. På båda ställena har man sedan förra krisen byggt upp gedigna erfarenheter och har nu mycket bra kunskaper för att möta händelser som dessa. Detta är betryggande. Regeringen driver en framåtlutad finanspolitik. Kommuner och regioner tar fram unika stödpaket för att hålla samhällslivet igång. Vad vi talar om är en offentlig mobilisering som verkligen är på riktigt. Det är faktiskt inte illa.

Hur möter man en marknad som denna: Vad gör ni för att ta Kommuninvest genom krisen?

”When the goings get tough, the tough get going”. Det där stämmer väl in på Kommuninvest i detta läge. Vi är byggda för det här: för att upprätthålla stabiliteten i tuffa tider. Vi hanterade den förra krisen bra. Vi har alla förutsättningar att hantera även denna kris på ett bra sätt.

Ett – av många – exempel på vår robusta konstruktion är hur vi jobbar med likviditetsplaneringen. Kravet i lagstiftningen brukar benämnas ”LCR 30”. Man ska, enkelt uttryckt, ha lätt tillgängliga pengar för att klara sig i 30 dagar om marknaden skulle bli riktigt stressad. Ungefär där ligger många banker och andra kreditinstitut. Vi arbetar efter ett eget ”LCR 90”. I vår grundplan ska vi klara åtminstone 90 dagar i en extremt stressad marknadssituation. Att i den meningen vara tre gånger så stark är en stor fördel i denna situation.

Om man ser till det rent operativa gör vi nu flera olika saker för att manövrera i marknaden. Mycket är preventivt – för att vara förberedda om det skulle bli ännu värre. Vi ser till att hela tiden uppdatera och säkerställa likviditetsplaneringen. Vi ändrade för en dryg vecka sedan vårt emissionsförfarande – för att kunna vara ännu mer öppna och transparenta. Där finjusterar vi kontinuerligt detaljerna. Vi pratar mer än vanligt med övriga marknadsaktörer – för att i turbulensen förstå hur andra tänker och vad som vid varje givet tillfälle är bästa pris. Vi har fortsatt god tillgång till likviditet och känner oss trygga med att det kommer att vara så framöver, även om vi sett en klart större efterfrågan från våra medlemmar.

Hur orienterar sig Kommuninvests kunder – kommunerna och regionerna – i den uppkomna situationen?

Många resonerar i termer av att lyfta blicken och trygga sina positioner på lite sikt. Man säkrar upp med större marginaler och för längre tid än man skulle göra i vanliga fall. Jag förstår att man agerar så, men vill samtidigt vara tydlig med att vi kommer att vara tillgängliga för alla våra medlemmar framöver också och att vi delvis är byggda just för dessa extrema lägen. När det blåser rejält så är samverkan faktiskt ännu mer värdefull än under vanliga förhållanden. Investerarna vet att de i princip har hela Sverige som säkerhet och det ger oss en enorm styrka i blåsvädret.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för skuldförvaltning
tel: +46 10 470 87 06
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se