Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest utvecklar sitt emissionsförfarande

Den 16 mars introducerade Kommuninvest ett nytt sätt att emittera obligationer på den svenska marknaden. Målet är konkurrenskraftiga priser genom ökad öppenhet. Emissioner sker nu genom en auktion. Det nya förfarandet har ändrats och förbättrats sedan starten.

Från och med nu gäller följande:

  • Kommuninvests veckovisa upplåning i det svenska benchmark-programmet kommer uteslutande att skötas genom Bloombergs auktionsplattform (AUPD).
  • Dagen innan auktion kommer Kommuninvest förmedla de volymer som erbjuds för varje obligation. Beroende på bolagets upplåningsbehov i respektive löptid kommer volymerna att variera och kan ibland bli noll.
  • Auktionen startar onsdag kl 09.00. Bud läggs som spread mot matched maturity swap uttryckt i baspunkter (BP). Bud läggs via återförsäljare i benchmark-programmet.
  • Auktionen stänger kl 10.00. Resultaten meddelas normalt inom 15 minuter efter stängningen. För återförsäljare kommer en sammanfattning av auktionen finnas på Bloomberg.
  • Kommuninvest förbehåller sig rätten att avslå bud som bedöms vara onödigt dyra. Det finns inga absoluta regler för avslag. På en volatil och osäker marknad kan större avvikelser från indikativa marknadspriser godtas.

Följande emissionskalender, med emissionsdatum och potentiella obligationer, gäller för de närmaste veckorna:

2020-04-29: K2109, K2302, K2410, K2602

2020-05-06: K2206, K2311, K2505, K2611

2020-05-13: K2109, K2302, K2410, K2602

2020-05-19: K2206, K2311, K2505, K2611

2020-05-27: K2109, K2302, K2410, K2602

2020-06-03: K2206, K2311, K2505, K2611

2020-06-10: K2109, K2302, K2410, K2602

2020-06-17: K2206, K2311, K2505, K2611

2020-06-24: K2109, K2302, K2410, K2602

– Vår nya upplåningsstrategi infördes i mars. Sedan dess har marknaderna normaliserats något och vi väljer nu att ytterligare förbättra strategin genom en auktion snarare än ”tap”-emissioner. Vi utvärderar dessa förändringar i nära dialog med marknadsaktörer, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se