Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”2021 är den stora utmaningen”

Regeringen gav sent igår eftermiddag besked om att man tillför ytterligare 6 miljarder kr till kommunsektorn för år 2020 – som fördelas i lika stora delar på kommuner och regioner. Emelie Värja, forskningsansvarig på Kommuninvest, ger sin syn på det nya initiativet. 

Regeringen har nu gjort flera insatser för den kommunala ekonomin. Vad finns att säga om denna senaste runda?   

– Det är välkommet att regeringen skjuter till ytterligare medel och signalerar att pengar inte ska vara begränsande i regionernas och kommunernas hantering av coronapandemin. Detta är goda nyheter.

De 6 miljarderna tillkommer alltså utöver de tidigare stödpaketen på 15 miljarder kr i generella statsbidrag och på 3 miljarder kr för kollektivtrafiken samt löften om att staten täcker alla merkostnader inom sjukvård, äldreomsorg samt omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Satsningen var inte oväntad. De tidigare 15 miljarderna var baserade på ett huvudscenario som mer eller mindre är överspelat. Det behövde helt enkelt göras mer. Låt oss nu hoppas att krisen inte blir djupare än så här.

Med bilden av att 2020 kanske därmed kan hanteras – hur är utsikterna för 2021?

– Våra analyser visar att år 2021 är en betydligt större utmaning. Detta hör vi också från många kommuner och regioner. 2020 kan man klara – men 2021 och framåt blir det riktigt tufft. Skatteunderlagstillväxten kommer förmodligen att falla. Kostnaderna för sjukskrivningar kommer förmodligen att öka när staten släpper sjuklöneansvaret. Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd kommer av allt att döma att skjuta i höjden. Regionerna kommer att har en omfattande ”vårdskuld” att beta av. O s v.  

Regeringen ska senast i budgetpropositionen för 2021 återkomma i frågan om kommunsektorns ekonomi – men det vore bättre om man började sända ordentliga signaler långt före det. Kommuner och regioner behöver tidiga och tydliga besked.