Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”För att få en grönare byggbransch behöver vi jobba tillsammans”

Projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad” – där Kommuninvest samarbetar med IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta – genomförde idag ett mycket välbesökt resultatwebbinarium. Dryga 300 personer följde en både bred och djup diskussion.

I samband med webbinariet lanserades en ”Vägledning för klimatkrav vid upphandling av byggprojekt”, konkreta anvisningar för livscykelberäkningar i byggprocessen samt nya kriterier för livscykelbaserade klimatkrav för grön finansiering av nybyggnation. Ambitionen är att skapa en solid grund för den fortsatta utvecklingen av en fossilfri byggbransch. Projektmaterialet finns nu samlat på hemsidan: www.klimatkravtillrimligkostnad.se.

Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, var en av huvudpersonerna på webbinariet:

– Det var riktigt glädjande med det stora intresset från branschens aktörer! Det bådar gott för fortsättningen. Vad som lanserades idag var en första plattform. Nu jobbar vi vidare. Att driva fram en grön omställning av byggbranschen är i högsta grad ett långsiktigt åtagande. En avgörande nyckel till framgång är att, precis som i detta projekt, arbeta tillsammans. Med gemensamma krafter kan vi realisera den gröna förflyttning som byggbranschen så uppenbart behöver, och också vill ha.