Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Intressant höst – med stabila utsikter

Arbetet på Kommuninvest växlas denna vecka upp igen efter några lugnare sommarveckor. Våren var minst sagt händelserik. Mycket talar för att det även blir en händelserik höst. Maria Viimne, vice vd, ger sin bild av nuläget och vad som är att vänta under de närmaste månaderna.

Kommuninvest har så långt genom coronapandemin gett ett stabilt intryck. Kommer detta att hålla i sig?

– Ja, allt talar för det. Det är klart att det finns en osäkerhet kring hur både pandemin och marknaderna kommer att utvecklas. Vi ser också framför oss att kommuner och regioner kommer att få allt tuffare ekonomiska förutsättningar att jobba med. Men vi har en mycket gedigen verksamhet med stora säkerhetsmarginaler. Vi stod stadigt när det blåste i våras. Vi följer kommunsektorns ekonomi väldigt noggrant. Skulle det framöver komma perioder av turbulens eller andra svårigheter har vi alla förutsättningar att hantera det på ett kontrollerat sätt.

Moody’s bekräftade i en s k Credit Opinion från 21 juli att Kommuninvest behåller högsta möjliga kreditbetyg. Finns det några nyheter i värderingen?

– Att vi återigen får bekräftat att vi har Aaa med stabila utsikter är naturligtvis ett styrkebesked. Men detta vara samtidigt vad vi rimligtvis kunde vänta oss. Det viktigaste med analysen är i själva verket att den inte innehåller några större nyheter. Trots coronapandemin är Kommuninvests affärsmodell precis lika stark som tidigare.

Vad bör vi i övrigt ta med oss från sommarveckorna?

– Inom EU enades medlemsländerna om en återhämtningsplan där upp till 750 miljarder EUR, varav 360 miljarder i lån, ska användas för att stimulera den europeiska ekonomin. Uppgörelsen innebär bl a att EU ska bli en stor emittent på den internationella kreditmarknaden. Exakt vilka konsekvenser detta får, för marknaden och andra emittenter, är svårt att sia om. Men det blir viktigt att följa utvecklingen noga.

Mer generellt kan man säga att marknaderna svängt lite fram och tillbaka beroende på hur coronanyheterna utvecklats, men att det i grunden har funnits en stabiliserande trend. Det återstår naturligtvis att se hur länge den håller i sig. Skulle det uppstå omfattande andravågor i smittspridningen i ett flertal länder skulle den trenden nog ganska snabbt kunna vändas i motsatt riktning.

I ett svenskt perspektiv har den kanske mest betydelsefulla förändringen varit att kronan stärkts. På Kommuninvest använder vi ju derivat för att neutralisera vissa marknadsrisker. Vid större växelkursförändringar blir det då nödvändigt att till viss del omdisponera de säkerheter som man ställer och tar emot. Detta har vi arbetat aktivt med på sistone.

Riksbanken har fortsatt med sina köp av kommunobligationer inom ramen för det QE-program som nu sträcker sig ända t o m juni 2021. Mönstret, när det gäller Kommuninvest, är ungefär detsamma som i våras. Vid tre tillfällen – 7 juli, 21 juli och 8 augusti – har Riksbanken, med ett stort intresse från marknaden, köpt Kommuninvest-obligationer för sammanlagt 4 miljarder kr. Vår bedömning är alltjämt att dessa köp i längden har en lätt positiv effekt på marknadsdynamiken.

Hur kan man bäst följa Kommuninvests arbete under hösten?

– Vi finns ju i flera kanaler – och kan alltid nås om man har frågor. Men jag skulle vilja slå ett slag för det ”Finansforum” som vi arrangerar i september och oktober. P g a pandemin har vi gjort om våra finansseminarier till detta digitala format. Det blir åtta webbinarier och fyra workshops – allt med högaktuella teman som på olika vis rör kommunsektorns ekonomi. Är man det minsta intresserad av de utmaningar som kommuner och regioner står inför ska man absolut inte missa detta.