Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommek 2020: Fokus på social hållbarhet

På torsdag står Kommuninvest värd för ett webbinarium på temat Lån för Social Hållbarhet. Webbinariet arrangeras inom ramen för Kommek, den konferens om kommunal styrning och ekonomi som i år arrangeras i digitalt format. Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, finns med i panelen.

Social hållbarhet har funnits med på Kommuninvests utvecklingsagenda ett tag. Hur långt har ni kommit i processen?

– Vårt arbete handlar om en ny produkt, Lån för Social Hållbarhet, och vi rör oss framåt i god takt. Detta är en typ av lån som syftar till att främja kommuners och regioners investeringar för ett socialt hållbart samhälle.

I det tidiga skedet har vi haft stöd av och en bra dialog med ett antal kommuner, regioner och kommunala bolag som är starkt engagerade i sina sociala satsningar.

Utvecklingsarbetet går nu in i en pilotfas där ett antal kunder ges möjlighet att ansöka om lån. Ansökningarna ska prövas av en ny expertgrupp: Kommittén för Social Hållbarhet. Vår förhoppning är att åtminstone några kunder ska kunna komma igång redan under hösten.

Vad för slags sociala satsningar kan detta handla om?

– Upplägget som vi tagit fram avser lån för investeringar inom tre områden: boende och boendemiljöer; trygghet, säkerhet och tillgänglighet; samt hälsa, idrott, utbildning och kultur. Ett grundkrav är att det ska finnas ett fokus på social effekt, för att minska utanförskap, öka trygghet, skapa sysselsättning m.m.

Med i panelen på webbinariet finns representanter från Botkyrkabyggen, Kungälvs kommun och Eidar – Trollhättans bostadsbolag. Vad kan vi förvänta oss av samtalet?

– Det är tre bra exempel på kommunala aktörer som kommit långt i sitt arbete med social hållbarhet. De jobbar systematiskt och är skickliga på att integrera det sociala perspektivet i den löpande verksamheten.

Det ska bli intressant att ta del av deras erfarenheter och goda exempel, och höra hur de ser framför sig att finansiering kan bidra till att utveckla arbetet. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Hur kan man säkerställa att sociala investeringar ger de önskade effekterna?

Kommuninvests Gröna lån fyllde nyligen fem år. Vilka är framtidsutsikterna för Lån för Social Hållbarhet?

– Det är inte helt lätt att säga. Vi är i det här läget alltså i en pilotfas. Men vi ser en tydlig trend i att allt fler kommuner och regioner agerar aktivt inom hela bredden av Agenda 2030. Den sociala delen av hållbarhetsarbetet är på väg att bli lika självklar som den gröna. Det blir också allt vanligare att man kombinerar det sociala och det gröna i en och samma satsning. Att då börja jobba med samma bredd i finansieringen förefaller fullt logiskt.