Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Effektmätning centralt i hållbar finansiering”

Kommuninvest har nyligen blivit medlem i samverkansplattformen ”Effektfullt”. Med finansiering från bl a Vinnova och Tillväxtverket arbetar denna relativt nystartade förening för att med hjälp av kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte verka för att organisationer från alla sektorer ska stärka sin förmåga att mäta och visa sina effekter på människor och miljö. Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, ser ett spännande initiativ med potential för att kunna bidra i frågor som ligger rätt i tiden.

Vilken nytta kommer detta medlemskap att ge?

–  Ett lyckosamt hållbarhetsarbete bygger på att steg för steg bli bättre på att mäta och redovisa de effekter som nås. Det kan röra sig om allt från ökad energieffektivitet i en nybyggd fastighet till minskade sociala problem i ett bostadsområde. Inom Effektfullt samlas ett stort antal personer, företag och organisationer som alla ser behovet av att ta effektmätningen till en högre nivå. Vi hoppas att det här kan bli en värdefull dialog- och samarbetsyta för Kommuninvest.

Hur går detta in i Kommuninvests verksamhet?

– När det gäller våra Gröna lån och gröna obligationer har vi lagt stor energi på just effektmätningen, både genom att bidra till nordiskt samarbete på området och i att utveckla vår egen rapporteringsförmåga. Vi har bland annat vidareutvecklat sättet vi mäter och registrerar effekterna av investeringar i vatten & avlopp. Vi är också noga med att tydligt redovisa effekterna av de investeringsprojekt vi finansierar. Den senaste utgåvan av vår rapport Green Bonds Impact Report visade att de 329 gröna investeringar Kommuninvest finansierat sammantaget har resulterat i ca 611 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp årligen.

I vårt utvecklingsarbete med Lån för Social Hållbarhet, där vi nu befinner oss i början av en pilotfas, är effektmätningen en viktig utmaning. De kommuner och regioner som genomför investeringarna behöver ta fram fungerande modeller för att målsätta och mäta effekter. Inte sällan är detta mer komplext på det sociala området än på miljöområdet. Vad ska investeringarna, med de sociala satsningar som de ofta är kopplade till, förväntas leverera i termer av exempelvis ökad trygghet, bättre skolresultat och minskat utanförskap? I den Kommitté för Social Hållbarhet som ska pröva ansökningarna om Lån för Social Hållbarhet har vi sett till att det finns en gedigen spetskompetens inom social effektmätning.

Vad kommer att hända framöver?   

– Jag ser framför mig mer kvalitativ rapportering inom hållbara investeringar, det  är en stark trend. Kommuner och regioner utvecklar sitt hållbarhetsarbete och lär sig mer om hur man kan få ut allt större hållbarhetseffekter i de investeringar de gör. Samtidigt blir investerarna allt bättre på att kravställa, skapa sig en överblick av marknaden och jämföra de olika emittenterna med varandra. Det blir allt viktigare för investerare att kunna visa på reella hållbarhetseffekter i sina investeringsportföljer Det är naturligtvis mycket glädjande att utvecklingen rör sig i denna riktning. Det är precis vad som behöver ske.