Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fortsatt kapitalisering av Kommuninvest

Vår föreningsstämma beslutade våren 2020 om hur den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest skulle gå till. Behovet av att tillföra Kommuninvest ytterligare kapital från medlemmarna beror i allt väsentligt på den tillväxt vi haft i vår utlåning. Ju högre utlåning till medlemmarna, desto mer kapital behövs. I dagarna har information skickats ut till alla medlemmar om besluten och vad medlemmarna ska göra. Sammanfattningsvis så kommer medlemmarna att successivt öka insatskapitalet fram till 2024.

 Information om Kommuninvests kapitalisering