Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

”Den gröna finansieringen utvecklas starkt”

Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta hållbara städer, arrangerar på onsdag 28 oktober sin tredje ”Klimatfrukost” för hösten. Temat denna gång är finansieringen av städernas klimatomställning. Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest, finns med i panelen.

Hur har den gröna finansieringen utvecklats under pandemin?

– Den har generellt sett utvecklats starkare än många aktörer hade förväntat sig i inledningen av pandemin, och särskilt kraftfullt den senaste tiden. Jag tror att det är uppenbart för de allra flesta att pandemin innebär att insatser för återhämtning och en ny normalitet måste ske med hållbara förtecken.

– Tittar man på den internationella marknaden för hållbar finansiering, där det gröna alltjämt dominerar, har volymerna fortsatt att växa för samtliga hållbara obligationsslag. Figuren nedan visar hur mycket som totalt emitterats i gröna, sociala och hållbara obligationer fram till september respektive år.

Till detta ska läggas att vi i Sverige ligger långt framme när det gäller den gröna finansieringen. Nästa figur visar hur mycket som emitterats i gröna obligationer i olika valutor. Svenska kronor, i ljusgrått, upprätthåller sin position som fjärde största emissionsvaluta, efter EUR, USD och kinesiska RMB.

Hur ligger Kommuninvest, och den svenska kommunsektorn, till i sammanhanget?

– Vi ser en positiv trend även här, med en fortsatt god efterfrågan på Gröna lån från Kommuninvests medlemskommuner och -regioner. Vid det senaste mötet med Miljökommittén behandlades rekordmånga låneansökningar, 34 stycken. I slutet av september hade Gröna lån beviljats för cirka 400 investeringsprojekt i 160 kommuner och regioner, med cirka 50 miljarder kronor hittills utbetalt. Andelen Gröna lån har fortsatt att växa och uppgår nu till över 11 procent av den totala lånevolymen.

Om man blickar framåt  – hur stor är potentialen i den gröna finansieringen? Kan den bära omställningen till klimatneutrala städer?

– Jag skulle tro att en hel del talar för att vi alltjämt bara är i början av en utveckling, där alla eller åtminstone de flesta kommunala investeringar på sikt behöver kunna klassificeras som hållbara. Det torde innebära större finansieringsvolymer framöver – både för Kommuninvest och på den internationella marknaden.

– Det lär vidare finnas god efterfrågan från kapitalmarknadens aktörer för finansiering riktad till städer med ett gediget och ambitiöst klimatarbete. Det är fullt möjligt att det mönster vi sett hittills, att grön finansiering kan ske till bättre villkor än vanlig finansiering, kan hålla i sig och till och med stärkas.