Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest emitterar 1,25 miljarder USD i ny obligation

Kommuninvest lånade idag 1,25 miljarder USD, motsvarande ca 10,9 miljarder SEK, i en ny obligation under USD-benchmarkprogrammet.

Investerarintresset var stort. Orderboken omfattade 64 investerare. Överteckningen (bid-to-cover ratio) blev 2,4. Obligationen, som förfaller 20 juli 2022, prissattes 2 baspunkter över swapräntan och 9,4 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

Detta var Kommuninvests fjärde USD-emission under 2020. Så långt har totalt 4,75 miljarder USD emitterats under detta program. USD-marknaden fortsätter att erbjuda gynnsamma villkor för Kommuninvests del. Prissättningen ligger relativt sett i linje med SEK-marknaden.

– Detta var ytterligare en lyckad emission i USD-marknaden. Tack vare det stora intresset kunde vi justera ner priset med 3 baspunkter, till 2 baspunkter över swapräntan. Det är glädjande med en så pass bred uppbackning från ledande globala investerare, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Kommuninvest har nu lånat upp ca 112 miljarder SEK under 2020. Upplåningsprognosen för året ligger, efter den senaste revideringen tidigare i oktober, på 130 miljarder SEK.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se