Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest knyter till sig gedigen kommunalekonomisk kompetens

Kommuninvests medlemmar efterfrågar mer fördjupad finansiell analys och uppföljning. De stora investeringsbehoven i kommunsektorn kräver en långsiktig strategi. För att möta utvecklingen stärker Kommuninvest upp sin funktion för kommunanalys. Jörgen Petersén, som har en gedigen kommunalekonomisk bakgrund, började i september som kreditriskanalytiker.

Du har en gedigen bakgrund i kommunsektorn som kommer vara våra medlemmar till gagn. Berätta lite om vad du har gjort tidigare.

– Jag kommer senast från Skurups kommun där jag har arbetat som ekonomichef. Tidigare jobbade jag som ekonomichef i Laxå kommun och på Karlstad kommuns tekniska förvaltningar. Innan dess var jag budgetchef i Karlskoga kommun. Än tidigare än så har jag haft ett ledande ekonomiskt ansvar för de flesta nämnder/verksamhetsområden inom den kommunala organisationen.

– Jag har också varit involverad i diverse projekt, både nationellt och interkommunalt där jag har haft i uppdrag att utveckla ekonomiska modeller och strukturer.

Vad innebär det att arbeta som kreditriskanalytiker med fokus på finansiell analys av kommunsektorn på Kommuninvest?

– Jag ser det som en starkt kundorienterad roll där man tillsammans med kundansvarig och ansvariga inom kommunkoncernen diskuterar de ekonomiska förutsättningarna och det finansiella behovet. Förutom de modellorienterade riskanalyser som görs är det också fokus på de enskilda kommunkoncernernas specifika ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar. Och i de diskussionerna hoppas jag kunna vara ett bollplank.

Du var förberedd på att arbeta en del på distans eftersom Kommuninvests kontor ligger i Örebro och du bor i Ystad i Skåne. Pandemin gör att hemarbete även gäller för majoriteten av dina nya kollegor. Hur är det att vara nyanställd i dessa annorlunda tider?

– Det är lite annorlunda. De flesta arbetskamraterna har jag bekantat mig med via digitala möten. Men jag var ändå lite förberedd på detta eftersom det var relativt likartade riktlinjer från min tidigare arbetsplats. Samtidigt så tror jag att digitala möten i kombination med mer flexibla arbetsformer kommer att tillämpas och utvecklas i allt större utsträckning i framtiden. Periodvis, just nu, blir det digitala möten från Skåne och periodvis blir det kontoret i Örebro med ”distanserade” fysiska möten. Även om digitala möten fungerar mycket bra så hoppas jag ändå att det inom kort kommer att balanseras upp med fler fysiska möten, framför allt mot den kommunala sektorn.