Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåningsprognos för 2021

Kommuninvest har fastställt sin upplåningsprognos för 2021. Det totala långfristiga upplåningsbehovet (löptider över ett år) förväntas uppgå till 120-140 miljarder kr.

Den nya prognosen bygger på delprognoser för omsättning av befintliga lån, nyutlåning, kundernas efterfrågan gällande löptider samt likviditetsreservens storlek och finansiering vid årets slut.

Upplåningen kommer, beroende på priser och marknadsförutsättningar, att göras i Kommuninvests strategiska upplåningsmarknader: SEK, USD och EUR. Avsikten är att gröna obligationer ska emitteras i alla tre marknader.

– Vi ser framför oss att investerings- och lånevolymerna i kommuner och regioner kommer att fortsätta växa under 2021, men i en något lägre takt än under de senaste åren. En viktig faktor är att de förstärka statliga insatserna för kommunsektorn i samband med covid-19 för närvarande har en dämpande effekt på lånebehoven, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
tel: 070-607 38 34
e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
tel: 070-586 78 51
e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
tel: 073-068 45 45
e-mail: david.ljung@kommuninvest.se