Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Utveckling av behörighetssystem pågår

Utvecklingen för en fullt automatiserad funktion för Affärsavslut i KI Finans fortsätter. Nästa steg blir att underlätta den interna administrationen hos Kommuninvest. Istället för att Kommuninvests medarbetare ska dubbelkolla att rätt person gör affärsavslut så ska behörighetssystemet låta varje organisation själva begränsa vilka som kan göra digitalt affärsavslut.

I nuläget har alla kunder möjlighet att göra ett digitalt affärsavslut. När behörighetssystemet införs kommer ett signerat användaravtal krävas för att få göra affärsavslut i KI Finans. 92 procent av Kommuninvests kunder har signerat användaravtalet.

– Tanken är att behörighetssystemet ska låta oss gå ifrån att dubbelkolla vem som gör affärsavslut till att kunden enkelt själv ska kunna ta ansvar för och styra detta. Det kommer förbättra den digitala låneprocessen ytterligare. Det ska vara smidigt och stabilt att låna digitalt, säger Björn Söderlundh, utlåningschef på Kommuninvest.

Låna digitalt