Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Positiv summering av samråd

Medlemssamråden är nu summerade. Det gäller såväl innehållet, med fokus på frågor och synpunkter från medlemmarna, som statistik och enkät. Allt tas med i det fortsatta arbetet.

Bilden är genomgående positiv. Upplägget med nio digitala samråd över tre veckor blev riktigt lyckat. Engagemanget var stort och brett. Det totala antalet deltagare blev ca 450. Deltagarna kom från mer än 215 kommuner och regioner. Detta är rekordsiffror.

För den som inte kunde vara med, eller som vill färska upp minnet, har Göran Färm, Linda Frohm, Tomas Werngren och Maria Viimne gemensamt gjort en sammanfattande film om nyckelpunkterna under samråden.