Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Skarp kritik från kommunsektorn mot förslag om riskskatt

I fredags var det deadline för remissvaren på regeringens förslag om en riskskatt för banker och andra kreditinstitut. Ulf Bengtsson, föreningsstyrelsens sekreterare på Kommuninvest, har gått igenom merparten av de inspel som regeringen nu har fått.

Hur ser responsen ut?

– Det kanske tydligaste inslaget i materialet är att det finns en bred, stark och enstämmig kritik mot planerna på att låta det kommunala samverkansverktyget Kommuninvest omfattas av skatten. Detta skulle, helt omotiverat, slå mot välfärdens investeringar. En sådan effekt är orimlig. Därför krävs ett undantag för Kommuninvest.

Detta är budskapet i det gemensamma remissvar som vi tog fram tillsammans med SKR. SmåKom, som representerar landets småkommuner, säger i princip samma sak i sitt svar. Därutöver är det ett stort antal kommuner som kommit med inspel. Jag vet att kommunerna i Kalmar län koordinerat sig i ett svar. Detta har även gjorts i Jönköpings län och i Norrbotten. Det finns också flera kommuner som skickat in egna svar. Detta med reservation för att jag kan ha missat någon. Jag har ännu inte riktigt hela bilden.

Hur bör denna respons hanteras?    

– Jag måste säga att det vore väldigt märkligt om denna sakliga och välunderbyggda kritik inte hörsammades. En tydligare signal går knappast att få. Nu finns det ju en turbulens kring regeringen och en hel del oklarhet kring vad som händer framöver. Men om antingen denna regering, eller någon annan konstellation, skulle bestämma sig för att ta riskskatten vidare borde det vara en självklarhet att se till att ordna ett undantag för Kommuninvest.

Det senaste beskedet från nuvarande regering var att det möjligen, även om det inte finns några garantier, skulle gå att skapa ett undantag. I så fall skulle det krävas ett omtag som tar mer tid. Vi menar att det existerar snabba lösningar. Men om det ändå finns en uppfattning om att det behövs mer tid så är det helt nödvändigt att ta sig den tiden.

Förslaget som det nu ligger har en allvarlig brist i förhållande till kommunsektorn och välfärden. Den bristen måste rättas till med hjälp av ett undantag. Detta behöver vara en given förstaprioritet.