Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Välfärdsekonomerna jobbar vidare

Det är nu klart att expertgruppen Välfärdsekonomerna, som startades förra sommaren och hittills levererat fyra rapporter, kommer att jobba vidare.

Välfärdsekonomerna har, på initiativ från Kommuninvest, fungerat som en oberoende och tillfällig expertgrupp med fokus på coronakrisen sedan juni 2020. Aktivitetsnivån har varit hög. Gruppen har bl a publicerat fyra rapporter med råd och rekommendationer kring både kort- och långsiktiga utmaningar i kommunsektorns ekonomi.

Inom kort arrangerar Välfärdsekonomerna sitt andra webbinarium. Det går av stapeln 14 oktober kl 09.00-10.00. Temat är: ”’Handbok i effektivisering’ – hur kan kommunsektorn göra mer?”. Mer info och anmälan.

Expertgruppens arbete har blivit uppmärksammat och uppskattat. Rapporterna, som genomgående varit konkreta och handfasta, har spridits och lästs i relativt breda kretsar.

Välfärdsekonomerna har nu fått ett förnyat mandat. Det uppdaterade uppdraget handlar om att, med pandemin och dess efterverkningar som utgångspunkt, gå på djupet i vad som kan och bör göras för att säkerställa att kommunsektorns ekonomi blir hållbar även i det långsiktiga perspektivet.

Samtliga nuvarande medlemmar i gruppen kommer att fortsätta. Det kan bli aktuellt att under hösten komplettera med ytterligare något namn.

– Det är ett stort privilegium att få jobba i en så kunnig, initierad och engagerad grupp. Dynamiken har från dag ett varit mycket positiv – vilket jag tror återspeglas i de rapporter som vi tagit fram. Ambitionen är nu att fortsätta leverera analyser, råd och rekommendationer som skapar mervärden och som kommer till nytta i det dagliga ekonomiarbetet på både statlig och kommunal/regional nivå, säger Emelie Värja, forskningschef på Kommuninvest och medlem i gruppen.

Välfärdsekonomernas arbete, inklusive kontaktuppgifter, finns samlat på en specialsida: Välfärdsekonomerna.