Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommunsektorn fortsätter låna till låga räntor

”Kommunsektorns skuldförvaltning”, den digitala rapport som uppdateras fyra gånger per år, ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Rapporten har nu uppdaterats med ny data för tredje kvartalet 2021.

Rapporten är baserad på Kommuninvests utlåning och de data som kommuner, kommunala bolag och regioner registrerat i skuldförvaltningsverktyget KI Finans. Efter uppdateringen för tredje kvartalet inkluderar underlaget 6 488 lån, certifikat och obligationer till ett totalt värde av 503 miljarder kr samt 1 587 derivat med underliggande lånebelopp på 179 miljarder kr.

Nya affärer tredje kvartalet 2021

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för nya affärer ökade från andra till tredje kvartalet från 0,23 till 0,25 procent. Den tidigare nedåtgående trenden vände därmed till en uppgång.

Kapitalbindningen för nya affärer under tredje kvartalet var i genomsnitt 3,03 år. Detta var en ökning från noteringen för andra kvartalet på 2,81 år. Även räntebindningen, inklusive derivat, förlängdes: från 2,18 år för andra kvartalet till 2,35 år för tredje kvartalet.

Total låneskuld

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för den totala låneskulden minskade från andra till tredje kvartalet med 3 räntepunkter till 0,90 procent. Det är den lägsta noteringen så långt i en tidsserie som startade 2015. Genomsnittsräntan exklusive derivat föll med 1 räntepunkt till 0,50 procent.

Den genomsnittliga kapitalbindningen, sett till hela låneskulden, ökade från 2,82 år för andra kvartalet till 2,86 år för tredje kvartalet. Räntebindningen, inklusive derivat, ökade samtidigt från 2,84 år till 2,86 år. Genom användningen av derivat förlängdes räntebindningen från 1,65 till 2,86 år.

– Kommunsektorn fortsätter låna till låga räntor. Det finns tecken i marknaden på att räntenivåerna generellt kan vara på väg uppåt. Ökningen av genomsnittsräntan, inklusive derivat, för nya affärer beror dock inte på en uppgång i de korta marknadsräntorna, utan snarare på en kombination av längre löptider och en ökning i de längre marknadsräntorna. Såväl kapital- som räntebindningen har ökat. Detta ändrar dock i grunden inte det faktum att bindningstiderna är relativt korta och att stigande marknadsräntor ganska snabbt skulle få genomslag för kommunsektorns del, säger Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest.

Kommunsektorns skuldförvaltning Q3 2021

För ytterligare information

Emelie Värja
Forsknings- och utbildningschef
Tel: 073-078 06 35
E-mail: emelie.varja@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se