Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Över 500 investeringsprojekt med Gröna lån

Kommuninvest har passerat ännu en milstolpe i utvecklingen av det gröna finansieringsprogrammet. Vid dagens möte med Miljökommittén fick ytterligare 9 ansökningar grönt ljus. Det innebär att det totala antalet investeringsprojekt som beviljats finansiering med Gröna lån nu är uppe i över 500.

Dessa dryga 500 projekt omfattar totalt över 80 miljarder kr och är fördelade på fler än 180 kommuner och regioner. Numera är det alltså en klar majoritet av Sveriges kommuner och regioner som har tagit Gröna lån hos Kommuninvest.

Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest, ledde arbetet med att ta fram det gröna låneprogrammet som lanserades 2015. Han har på nära håll följt hur den hållbara finansieringen blivit en alltmer integrerad del av kommunal investeringsplanering och -styrning:

– Det är glädjande att se hur finansieringsaspekter tas med allt tidigare i planeringen, vilket också främjar samverkan över gränser inom de kommunala organisationerna. Det är tydligt att det hållbarhetsarbete som bedrivs inom kommunsektorn är både kraftfullt och innovativt. Det finns en imponerande bredd i de gröna investeringarna, och kommunsektorn har steg för steg blivit en allt viktigare motor i den gröna omställningen.

För ytterligare information

Björn Söderlundh
Chef för utlåning och rådgivning
Tel: 072-512 62 17
E-mail: bjorn.soderlundh@kommuninvest.se.

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
E-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se.

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se