Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Riskskatten – läget i processen

Kommuninvest har de senaste dagarna genomfört extra medlemssamråd om hur en eventuell riskskatt skulle kunna hanteras i organisationen. Uppslutningen har varit stor. Ulf Bengtsson, föreningsstyrelsens sekreterare, ger en uppdatering kring vad som nu sker i frågan.

Var står processen kring riskskatten i nuläget?

– Regeringen hade planerat att lägga fram en särproposition om riskskatten 12 oktober. Den planen ändrades. Men regeringen har hittills inte gett besked om något nytt datum eller om hur man ser framför sig den fortsatta processen.

Vi tror, men har inte fått det bekräftat från regeringen, att förseningen i första hand har att göra med att EU-kommissionen ännu inte fattat någon beslut i sin prövning av om förslaget om riskskatten strider mot konkurrens- och statsstödsreglerna. Det är rimligt att anta att regeringen vill vänta in EU-kommissionen – där åtminstone en första signal borde komma inom kort.

I riksdagsarbetet är det tre av oppositionspartierna som i sina budgetmotioner har synpunkter på regeringens linje kring riskskatten. Hur den diskussionen – och dynamiken kring budgetpropositionen i sin helhet – kommer att utvecklas är så långt en öppen fråga.

Vad görs på Kommuninvest?

– Till att börja med är vi av precis samma uppfattning som vi hela tiden varit i frågan. Regeringen måste tänka om. Att beskatta välfärden, genom att lägga en skattebörda på kommunal samverkan via Kommuninvest, är fel väg att gå.

Med det sagt behöver vi självfallet förbereda oss även för ett scenario där riskskatten trots allt implementeras från 1 januari 2022. Det skulle långsiktigt röra sig om en årligt extrakostnad på i storleksordningen 330 miljoner kr som måste tas om hand. Detta för en organisation som i grunden har en driftskostnad på ca 260 miljoner kr per år. Eftersom Kommuninvest drivs utan vinstsyfte, och inte ens tuffa besparingar inom organisationen räcker särskilt långt, skulle den absoluta merparten av skatten behöva föras vidare till kommuner och regioner – och därmed bli ett hårt slag mot välfärden.

Vi har de senaste dagarna genomfört tre digitala medlemssamråd om hur en hantering av riskskatten skulle kunna läggas upp. Uppslutningen har varit fantastiskt god. På dessa samråd har det sammantaget varit ca 380 inloggade deltagare. Vi har fått in en lång rad mycket initierade synpunkter. Vi vill verkligen tacka medlemmarna för deras engagemang!

Utifrån detta ska vi de närmaste veckorna ta fram ett slutgiltigt förslag till åtgärdspaket. Vi kommer att återkoppla om detta. Centrala beslut om åtgärdspaketet fattas, om riskskatten faktiskt skulle bli en realitet, vid möten med Kommuninvests föreningsstyrelse och bolagsstyrelse i början av december.