Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lämnar Uridashi-marknaden

Kommuninvest har beslutat att inte längre emittera obligationer i den japanska Uridashi-marknaden. Beslutet är en del i ett kontinuerligt arbete för att optimera upplåningsstrategin.

Kommuninvest har länge haft nytta av de specifika möjligheter som Uridashi erbjuder. Men givet hur de finansiella marknaderna utvecklats finns det nu tydliga fördelar med att i stället koncentrera upplåningen till de strategiska marknaderna SEK, USD och EUR.

Vid utgången av 2020 stod Uridashi för 2 procent av Kommuninvests upplåningsportfölj.

Majoriteten av Kommuninvests affärer i Uridashi förväntas förfalla inom en snar framtid.

– Vårt uppdrag är att säkra stabil och kostnadseffektiv finansiering av investeringar i den svenska kommunsektorn. Det innebär att vi hela tiden strävar efter att förbättra vår upplåningsstrategi. Utfasningen av Uridashi är ett logiskt steg i den riktningen, säger Christian Ragnartz, chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

(Texten ovan har uppdaterats)

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström
Bitr chef Skuldförvaltning
Tel: 070-586 78 51
E-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Dela