Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Uppdaterad broschyr om VA-investeringar

Svenskt Vatten och Kommuninvest driver en kontinuerlig dialog om finansieringsförutsättningarna på VA-området. Förra hösten utarbetades en gemensam broschyr med titeln ”Finansiering av VA-investeringar”. Denna broschyr har nu uppdaterats.

Investeringsbehoven på VA-området är stora. Många kommuner står inför omfattande investeringar under de kommande åren. I och med detta har flera frågeställningar koppade till finansieringen aktualiserats. Därför är det är viktigt att klargöra hur förutsättningarna för investeringar, lån och skuldsättning ser ut.

I och med uppdateringen av broschyren ges en utvecklad bild av den ekonomiska dynamiken och Kommuninvests kreditgivning.

Den som har frågor med koppling till detta ska inte tveka att höra av sig till någon av de båda organisationerna.

Finansiering av VA-investeringar (PDF)

 

Dela