Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Välkommen till föreningsstämman

Kommuninvest föreningsstämma 2022, ”Bärkraft i en ny tid”, går av stapeln 31 mars på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Detta blir, som tidigare år, en heldag som inleds kl 10.00 och avslutas med det formella stämmoförfarandet som startar kl 16.00. Därefter bjuds det kl 19.00 på middag.

Vi har ett späckat program – med intressanta frågeställningar och spännande panelister!

Med tanke på pandemin och dess konsekvenser planerar vi för att genomföra stämman i både fysiskt och digitalt format. Vår inriktning är att det ska vara möjligt att hela dagen delta både på plats i Göteborg och digitalt via en digital plattform. Detta gäller även det formella stämmoförfarandet. Det är bara middagen som endast anordnas i det fysiska formatet.

Vi kommer att anpassa upplägget för stämman till rådande förutsättningar vad gäller smittspridning, restriktioner och lagstiftning. Vi återkommer med uppdateringar allteftersom.

När du anmäler dig ber vi dig ange om du planerar att delta på plats eller digitalt. Vi är medvetna om att planer kan ändras – särskilt i dessa tider. Detta ska därför ses som en indikation.

När du anmäler dig ber vi dig också att ange om du är ombud enligt särskilt beslut, är ersättare enligt särskilt beslut, har tillfällig fullmakt att företräda medlem eller är övrig deltagare. För alla som ska agera ombud eller ersättare i det formella stämmoförfarandet behöver vi, enligt de vanliga rutinerna, ha stödjande dokumentation i form av beslut eller fullmakt.

Kommuninvest står – på plats i Göteborg – för lunch, middag och kaffe. Hotellrum bokar och bekostar var och en på egen hand.

Föreningsstämmans program och anmälan

Dela