Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Lån för Social Hållbarhet: Kungälvsbostäder främjar integrationen för nyanlända familjer

Kungälvsbostäder beviljas ett Lån för Social Hållbarhet för en satsning på 20 nya lägenheter i existerande bestånd samt mottagnings- och introduktionsinsatser. Därigenom vill man säkra en stabil boendesituation och ett positivt stöd för nyanlända familjer.

Bostadssituationen i Kungälv har, som i många andra kommuner, varit ansträngd under en längre tid. Till de grupper som ofta drabbas hårdast av bristen på bostäder hör de nyanlända. Att som nyanländ tvingas leva med mindre bra bostadslösningar riskerar att få en negativ påverkan på etablering och integration.

Utifrån ett beslut i Kungälvs kommun om att ta ett helhetsansvar för de nyanländas boende har Kungälvsbostäder genomfört ett dedikerat investeringsprojekt. Inriktningen har varit att, på basis av en bred inventering, omvandla biytor och outnyttjade allmänna ytor till bostadsyta. Totalt har det på detta vis skapats 20 marklägenheter med en fördelning över stora delar av beståndet. Dessa lägenheter har i sin tur blivit ett stabilt och välfungerande boende för lika många nyanlända familjer.

Investeringen i de nya lägenheterna har kombinerats med ett aktivt stöd till dessa familjer från kommunens enhet för mottagning och introduktion. Det rör sig om exempelvis hälsoskola, boskola och praktiska insatser via integrationsstöd.

Syftet med satsningen har varit att förebygga utanförskap och främja en snabbare integration i samhället. Att lägenheterna spritts ut över flera bostadsområden har skapat mångfald, vilket bland annat är positivt för tryggheten, samt bättre förutsättningar i integrationsprocessen för de aktuella familjerna.

För finansieringen av detta investeringsprojekt har Kungälvsbostäder beviljats ett Lån för Social Hållbarhet på 31,5 miljoner kronor. Det blev klartecken från Kommuninvests Kommitté för Social Hållbarhet vid det senaste sammanträdet.

– Jag tycker det är fantastiskt roligt att Kungälvsbostäder är bland de första bostadsbolagen i Sverige som blivit beviljat ett socialt hållbart lån. För oss som allmännytta är det viktigt, som en del i vårt hållbarhetsarbete, att vi aktivt är med och tar ansvar för våra nyanlända i kommunen. Genom att fördela bostäderna över hela vårt fastighetsbestånd, bidrar vi tillsammans med kommunen till en snabbare integration, vilket jag tycker känns extra gott i hjärtat, säger Camilla Solbacken, ekonomichef på Kungälvsbostäder.

– Det här är ett innovativt sätt att adressera både integrations- och bostadsutmaningen, och samtidigt säkerställa att det kommunala fastighetsbeståndet används på ett bra sätt.  Satsningen pekar på god koordination inom kommunen. Vi hoppas att andra kan inspireras av Kungälvsbostäders förmåga att se helheter och att tänka nytt, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

 

För ytterligare information

Björn Bergstrand
Hållbarhetschef
Tel: 070-886 94 76
E-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-post: david.ljung@kommuninvest.se

 

Dela