Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Fortsatt positiv trend för den digitala låneprocessen

Den digitala utvecklingen på Kommuninvest fortsätter att ta viktiga steg framåt.

Andelen affärsavslut som görs digitalt har under 1,5 år stigit i god takt. I november-december 2021 låg andelen digitala affärsavslut på ca 75 procent. Nu är andelen, med den senaste noteringen för april, uppe i omkring 90 procent. Det givna målet, att komma upp i nära 100 procent, börjar alltmer vara inom räckhåll.

Snart tas också nästa viktiga utvecklingssteg. I höstas introducerades en ny app, KI Finans Beslut & Behörigheter, som ska ha två funktioner. Den första, Behörigheter, är sedan flera månader tillbaka igång. När det gäller den andra, Beslut, är planen att starta pilotfasen inom kort och att sedan successivt bygga vidare med mer funktionalitet. Målet är att kunderna ska hantera sina egna beslutsdokument i den digitala låneprocessen. Appen ska på så vis ge ökad tydlighet och minskad administration – för både kunden och Kommuninvest.